Pentuvälityksen säännöt

-PENTUVÄLITYKSEN SÄÄNNÖT SEKÄ PEVISA-OHJELMA

Perusperiaatteena on, että pentueita suunnitellessaan kasvattaja toteuttaa jokaisen yhdistelmän rodun jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti.

Jalostusyhdistelmiä suunnittelevia muistutetaan huomioimaan rodun vuoden 2018 heinäkuussa voimaan astuneet PEVISA-säännökset.

Vähimmäisehdot pentueen rekisteröintiin:

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän SPAID-geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen tai testaamattoman koiran kanssa.

Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa olevana Kennelliiton hyväksymä silmätarkastuslausunto (voimassa 36 kk) ja Kennelliiton hyväksymä polvilumpioluksaatiolausunto.
Jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltu muutos. Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

Kasvattaja, toimita sähköpostitse seuraavat tiedot:

– pentujen lukumäärä ja syntymäaika

– pentujen vanhempien nimet

-pentujen vanhempien terveystutkimustulokset

– yhteystietosi

Ilmoitukset pidetään listalla kaksi kuukautta. Ilmoittajan tulee pitää tiedot ajan tasalla.

Pentuvälitykseen tulevien pentueiden tiedot tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen juselius.minna@gmail.com

Kasvattaja yksin vastaa myymistään pennuista!