Pevisa (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustusohjelma)

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän SPAID-geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa.

Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa olevana Kennelliiton hyväksymä silmätarkastuslausunto (voimassa 36 kk) ja Kennelliiton hyväksymä polvilumpioluksaatiolausunto.
Jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltu muutos.
Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
Toimikunta merkitsee tiedoksi ulkomaisten urosten pysyvän poikkeusluvan: ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa. Lupa koskee kahta pentuetta urosta kohden.
Ohjelma on voimassa 1.7.2018 – 30.06.2023.


Uusi PEVISA-ohjelma 1.7.2023-31.12.2027

Jalostustieteellinen toimikunta esittää Kennelliiton hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen Kennelliiton valtuustolle tiedotettavaksi seuraavan seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.7.2023-31.12.2027:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimustutkimuslausunto ja vähintään 12 kk iässä tehty silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluksaation aste 1. Polvitutkimustuloksen 1/1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

 Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA, tRD, PHTVL/PHPV aste 2-6, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltava muutos. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/ PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. 

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymä SPAIDgeenitestin tulos. SPAID-geenitestituloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa parittaa toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita polvitutkimus- ja silmätarkastuslausuntoa. (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue).