Pevisa (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustusohjelma)

PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma)

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän SPAID-geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa.

Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa olevana Kennelliiton hyväksymä silmätarkastuslausunto (voimassa 36 kk) ja Kennelliiton hyväksymä polvilumpioluksaatiolausunto.
Jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltu muutos.
Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
Toimikunta merkitsee tiedoksi ulkomaisten urosten pysyvän poikkeusluvan: ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa. Lupa koskee kahta pentuetta urosta kohden.
Ohjelma on voimassa 1.7.2018 – 31.12.2022.