Jalostuksen tavoiteohjelma

Alla olevasta linkistä löytyy Shar peiden jalostuksen tavoiteohjelma (jto) ajalle 1.1.2023-31.12.2027

Tämä versio on vielä päivittämätön päivämäärien ja uuden Pevisan osalta. Muuten ohjelma on tässä kokonaisuudessaan.

https://1600184.166.directo.fi/@Bin/f32e18a91b53c251520ccc445334bf6c/1673599780/application/pdf/219185/Shar%20pei%20jalostuksen%20tavoiteohjelma.pdf