Ylimääräinen jäsenkokous 28.10.2021

Varapuheenjohtaja Jessica Jonsson-Palmroth erosi hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin hallituksen jäseneksi Pertti Turunen.