Eettiset säännöt

Eettiset säännöt

Suomen Shar Pei Harrastajat ry suosittelee jäsenilleen ja muille shar pei:n omistajille noudatettavaksi seuraavia sääntöjä:

Koiranomistajan eettiset säännöt

Olen Suomen Shar Pei Harrastajat ry:n jäsen. Haluan suojella rotua ja edistää sen hyvinvointia.

Olen sitoutunut hankkimiini koiriin, olivatpa ne rakastettuja seurakoiria ja lemmikkejä, näyttely-, tottelevaisuus- tai palveluskoiria tai koiria, jotka olen pelastanut.

Pidän huolta koirani fyysisistä tarpeista ja käyttäytymistarpeista eläinsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Koirani on oikeutettu päivittäiseen ravitsevaan, hyvälaatuiseen ruokaan ja puhtaaseen veteen. Sillä on riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen elinpaikka. Tarjoan shar peilleni riittävästi liikuntaa. Koirani saa sairastuessaan asianmukaista eläinlääkärin hoitoa. Huolehdin koirani terveyden ylläpitämisen vaatimista toimenpiteistä.

Shar peini saa tarpeellista sosiaalista kanssakäymistä perheenjäsenten ja muiden ihmisten sekä myös toisten eläinten, ja jos mahdollista, erityisesti toisten koirien kanssa. Tarjoan koiralleni virikkeellisiä aktiviteetteja ja leikkejä pitääkseni sen valppaana.

Olen vastuussa koirani koulutuksesta. Koulutan koirani asianmukaisesti, jotta sen elämä perheessä ja yhteiskunnassa olisi sujuvaa. En pahoinpitele shar peitani, aiheuta sille tahallista vahinkoa tai kipua, enkä yllytä koiraa taisteluihin toisten eläinten kanssa.

Olen rehellinen kaupoissa niiden kanssa, joilta koiran ostan. Suomen Kennelliitto muistuttaa, että koiran hankkiminen ei saa perustua hetken mielijohteeseen eikä sääliin. Pentu kannattaa ostaa pitkäjänteistä jalostustyötä tekevältä luotettavalta ja hyvämaineiselta kasvattajalta, joka noudattaa sääntöjä, teettää vaadittavat terveystarkastukset sekä noudattaa vähintään perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA) ja jonka luona voi käydä tutustumassa pentuun ja sen emään.

Vastuuntuntoisena koiranostajana tarkistan ennen ostopäätöstä, että pennun tausta on kunnossa. Kasvattajan kanssa allekirjoitetaan Kennelliitosta saatava sopimus koiran kaupasta. Sopimuksessa määritellään kasvattajan velvoitteet, kuten koiran rekisteröinti.

Voin omalla toiminnallani vaikuttaa siihen, millaisia pentuja kasvattajat kasvattavat. Omalla toiminnallani voin tukea koirien hyvinvointiin panostavia kasvattajia ja varmistaa, että myös Kennelliiton ja rotuyhdistyksen toimet ovat mahdollisimman tehokkaita.

Olen kohtelias näyttelytovereilleni sekä kehässä että sen ulkopuolella. En tahallisesti aiheuta näyttelyssä häiriötä tai vaikeuksia muille. Osaan olla myös hyvä häviäjä, reilu kanssakilpailija. Olen auttavainen uudelle näyttelyharrastuksen pariin tulijalle, muistaen miten paljon se merkitsi, kun itse olin aloittelija.

Teen parhaani ollakseni muiden rodun harrastajien luottamuksen ja kunnioituksen arvoinen ja kunnioitan myös muita.

Tiedostan, että oma sekä koirieni käytös heijastuvat ympärilleni ja vaikuttavat ihmisten käsityksiin rodusta ja rodun harrastajista.

Noudatan rotuyhdistyksen sääntöjä ja hyvien tapojen mukaista koiraetikettiä.

Koirankasvattajan eettiset säännöt

Tiedostan, että kasvattajana ja nätteilleasettajana olen vastuussa shar pein tulevaisuudesta. Pyrin ylläpitämään ammattimaisen ja henkilökohtaisen menettelyn korkeinta tasoa ja sitoudun kasvattamiseen vain parantaakseni rotua.

Saavuttaakseni tämän päämäärän toimin seuraavasti:

1. En astuta narttua, joka on iältään alle 18 kk tai yli 7 vuotta. Varmistan, että narttu ei periytä tiedossa olevia perinnöllisiä sairauksia tai vikoja.

2. Käytän astutukseen uroksia, jotka ovat saavuttaneet vähintään yhden vuoden iän. Varmistan, että uros ei periytä tiedossa olevia perinnöllisiä sairauksia tai vikoja.

3. En astuta shar peitani uroksen ja nartun ollessa liian läheisiä sukulaisia.

4. Noudatan perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA), joka on astunut voimaan 01.07.2018.

5. En luovuta pentua ennen kuin se on saavuttanut Suomen Kennelliiton suositteleman seitsemän viikon iän.

6. Myyn tai sijoitan koiran kirjallisella sopimuksella, mieluiten Kennelliiton virallisella sopimuksella. Varmistan, että sopimus on kaikilta osin täytetty sopimusehtojen mukaisesti.

7.  Myyjänä kerron avoimesti ja rehellisesti rodusta, myös sen huonoista puolista ja rodussa esiintyvistä terveysongelmista, enkä salaile tietoja.

8. Jos kasvattini kuolee alle 9 vuoden ikäisenä ja on aihetta epäillä amyloidoosia, teetän asiaa selvittävän lääketieteellisen tutkimuksen (esimerkiksi Kongon punaisen väritestin), tarkistaakseni mahdollisen amyloidoosin olemassaolon. Kerron myös tuloksista rehellisesti niitä haluaville.

9. Suosittelen kasvattieni omistajia terveystarkastamaan koiransa virallisesti.

10. En tietoisesti myy koiria kasvattajille tai henkilöille, joiden jälleenmyyntiaikeet ovat tiedossa tai oletettavissa. En sijoita/myy “pentutehtailijoille”.

11. Mikäli koiranostaja ei pysty pitämään minulta ostamaansa koiraa, teen parhaani löytääkseni sille uuden kodin.

12. Pidän koiriani eläinsuojelulain vaatimukset täyttävissä hygieenisissä ja turvallisissa olosuhteissa kiinnittäen erityistä huomiota koirien terveyteen ja hyvinvointiin.

13. Pidän rokotukset kunnossa.

14. Pidän kirjaa rekisteröinneistäni, astutuksista, pentueista ja pentujen ostajista.

15. Noudatan rotuyhdistyksen ja kennelliiton sääntöjä ja hyvien tapojen mukaista koiraetikettiä.

© 2018. Suomen Shar Pei Harrastajat ry. Kaikki oikeudet pidätetään.